Cand. psych. Ann Fielsøe Petersen

Tlf. 30 29 65 01
Mail: mail@ann-psykolog.dk

Der modtages klienter med lægehenvisning i Aarhus.

Præsentation:

Autoriseret cand. psych.

Specialist i psykoterapi med voksne

Specialpsykolog i psykiatri

Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi

Stor erfaring med dynamisk- og oplevelsesorienteret psykoterapi

Tilbyder hjælp til:

Problemer / isolation, aggression, tristhed

Problemer / venner, kæreste, familie

Problemer / uddannelse, arbejde, livsretning

Angst, depression og OCD

Selvskade, selvmordstanker og -forsøg

Seksuelle overgreb og anden misbrug

Spiseforstyrrelser

Moralske og etiske dilemmaer

Se yderligere på min egen hjemmeside:

www.ann-psykolog.dk